Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zberný dvor Bratislava - Vrakuňa

Zberný dvor Bratislava – Vrakuňa

 

Komunálny vyseparovaný odpad (v zmysle prevádzkového poriadku) môžete odovzdať bezplatne na Zbernom dvore na Majerskej ul., ktorý zabezpečuje pre obyvateľov Vrakune zber prevažne odpadu zo záhrad. Je určený pre fyzické osoby s trvalým alebo prechodným pobytom v mestskej časti Bratislava–Vrakuňa, ktorých domácnosť platí poplatok za komunálne odpady a fyzické osoby, ktoré sú vlastníkmi alebo nájomcami nehnuteľností v katastrálnom území Vrakuňa (pozemok, dom so záhradou, záhrada v záhradkárskej oblasti) po preukázaní sa platným identifikačným dokladom potvrdzujúcim uvedený pobyt a listom vlastníctva potvrdzujúcim vlastníctvo k nehnuteľnosti (príp. platným preukazom Slovenského zväzu záhradkárov), ktoré poskytne pracovníkovi zariadenia na zber odpadov k nahliadnutiu. Taktiež je možné odovzdať odpady zo záhrad na základe objednávky od zazmluvnených subjektov.

Prevádzkový čas:

Pondelok: 0800 – 1600
Utorok: 0800 – 1600
Streda: 0800 – 1600
Štvrtok: 0800 – 1600
Piatok: 0800 – 1600
Sobota: 0800 – 1200
Nedeľa:
 
Okrem štátnych sviatkov a dní pracovného voľna

 

Kontakt na obsluhu: 0911 619 470

Občania môžu bezplatne odovzdať biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad (lístie, trávu, konáre), drevo (nie nábytok), bližšie informácie nájdete v Prevádzkovom poriadku nižšie. 

Zároveň je možné odovzdať papier, plasty, sklo (aj tabuľové sklo), drobný elektroodpad, šatstvo (odev, obuv, tašky, doplnky, knihy, hračky, posteľná bielizeň) a jedlé oleje a tuky.  

 Motivačný zber 

Za 6 litrov použitého kuchynského oleja dostanete 1 liter slnečnicového oleja.
Za 1 liter použitého kuchynského oleja dostanete 1 liter octu. 

Kuchynský olej je potrebné odovzdať uzatvorený v umelohmotnej fľaši akejkoľvek veľkosti, min. 1 liter. 


Nezbierame motorový olej !!!

MOŽNOSTI ODOVZDANIA INÝCH DRUHOV ODPADOV :

ELEKTROODPAD

Elektroodpad z domácností (televízory, rádiá, počítačová, kancelárska a telekomunikačná technika, videá, práčky, chladničky a pod), svetelné zdroje (nefunkčné neónové trubice) a odpad obsahujúci ortuť boli vyňaté z režimu nakladania s komunálnymi odpadmi.

Zber, prepravu,  zhodnocovanie a likvidáciu elektrodopadu  zabezpečujú organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV). Občania Bratislavy môžu využiť bezplatný zber elektroodpadu z výrobkov zo skupiny bielej techniky (chladnička, mraznička, umývačka riadu, práčka, sušička, sporák, rúra, a pod.).

Zber organizuje OZV ENVIDOM celoročne, približne dvakrát mesačne.

Nahlásený elektroodpad odvezie obyvateľom priamo z vchodov bytových domov a z rodinných domov.

Zber si môžu občania objednať aj prostredníctvom webstránky www.zberelektrodopadu.sk Je potrebné nahlásiť minimálne 1 veľký spotrebič. Pri odvoze veľkého spotrebiča ENVIDOM odvezie aj drobné spotrebiče (fény, mixéry, mobily a pod.).   

V spolupráci s našou mestskou časťou zabezpečuje ENVIDOM dvakrát do roka odvoz elektroodpadu bez podmienky odberu jedného veľkého kusu. O termíne zberu informujeme na sociálnych sieťach, vo Vrakunských novinách a na oficiálnej web stránke www.vrakuna.sk, v sekcii Aktuality a Životné prostredie – oznamy, ako aj na stránke ENVIDOM: www.zberelektroodpadu.sk.

Malé spotrebiče s rozmerom do 25 cm môžu občania odovzdávať celoročne aj do zbernej nádoby vo vchode Miestneho úradu Bratislava-Vrakuňa na Šíravskej 7. Ich odvoz na ekologickú likvidáciu zabezpečuje OZV Envidom.

ENVIDOM nezbiera televízory, monitory, žiarivky a neónky! 

Zber elektroodpadu v Bratislave poskytuje aj ARGUSS, s. r. o., ktorú môžete kontaktovať na bezplatnej telefonickej linke: 0800 500 011. 

Výhodným spôsobom ako sa ekologicky a bezplatne zbaviť nepotrebného spotrebiča je pri kúpe nového spotrebiča využiť službu spätného zberu cez predajne elektrospotrebičov. Spätný zber sa realizuje systémom kus za kus (napr. pri kúpe novej chladničky, odovzdáte na predajni starú).

 

Ďalšie možnosti odovzdania odpadu:

Zberný dvor OLO, a.s., Stará Ivanská cesta 2, 821 04 Bratislava

Zberný dvor je určený pre pôvodcov komunálneho odpadu – fyzické osoby – nepodnikateľov, ktorí sú zapojení do systému množstvového zberu komunálneho odpadu v Bratislave. Títo sú oprávnení osobne uložiť odpad na ZD v súlade s týmto prevádzkovým poriadkom: https://lnk.sk/jlrc

Prevádzkové hodiny:

pondelok – piatok: 8.00 – 18.00 hod.

sobota: 8.00 – 18.00 hod.

nedeľa a sviatky: zatvorené

Služba OLO Taxi

Je určená na odvoz objemného odpadu (starý nábytok, čalúnený nábytok, skrine, stoličky, stoly, postele, matrace, drevo, podlahová krytina – linoleum, koberce, drevené a laminátové podlahoviny, periny, textílie). Bližšie informácie dostupné na: https://lnk.sk/gtzz

Jarné a jesenné upratovanie

V zmysle § 6 VZN č. 2/2017 mestskej časti Bratislava-Vrakuňa o dodržiavaní čistoty a poriadku pristavujeme v jarnom a jesennom období na 24 hodín 39 veľkokapacitných kontajnerov, ktoré sú umiestnené v rôznych termínoch až na 39 stanovištiach.

Určené sú na objemný odpad, odvoz zabezpečuje spoločnosť Marius Pedersen, a. s.. V uliciach s rodinnými domami zároveň pristavujeme 17 kontajnerov na odpad zo záhrad, ktorý je odvážaný pracovníkmi VPS na náš zberný dvor.

Kontajnery pravidelne umiestňujeme podľa vopred schváleného harmonogramu, ktorý zverejňujeme vo Vrakunských novinách, na verejných tabuliach, na našej webovej stránke a na appke Vrakuňa.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Prevádzkový poriadok Veľkosť: 234.2 kB Formát: pdf Dátum: 30.11.2023