Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti pre odídencov z Ukrajiny

Dátum: 12.04.2022
Autor: Mestská časť Vrakuňa
Poskytovanie zdravotnej starostlivosti pre odídencov z Ukrajiny
  • Na neodkladnú zdravotnú starostlivosť majú nárok všetci utečenci.
  • Podmienkou pre čerpanie ďalšej zdravotnej starostlivosti je vybavený štatút – utečencovi bolo poskytnuté dočasné útočisko alebo je žiadateľom o azyl.
    • S potvrdením tohto štatútu majú utečenci nárok na potrebnú zdravotnú starostlivosť – teda aj na konzultácie u všeobecného lekára, očkovanie, časť starostlivosti pri chronických chorobách. Nepatrí sem plánovaná ani kúpeľná starostlivosť (napr. plánovaná výmena bedrového kĺbu).
  • Keď sa utečenec na Slovensku zamestná za mzdu vyššiu ako je minimálna mzda (€646), je povinný prihlásiť sa na verejné zdravotné poistenie; nárok na poistenie vzniká aj jeho nezaopatreným deťom.
    • Nárok verejného zdravotného poistenia zahŕňa plný rozsah starostlivosti, vrátane plánovanej.

Všeobecné lekárstvo

Všeobecnú ambulantnú starostlivosť poskytujú všeobecní lekári pre dospelých a všeobecní lekári pre deti. Každý všeobecná ambulancia má pridelený zdravotný obvod a je povinná prijímať pacientov s trvalým alebo prechodným pobytom v danom zdravotnom obvode. Príslušného lekára si môžete vyhľadať podľa miesta bydliska.

Tieto ambulancie však bývajú preťažené, takže ak neuspejete, môžete sa obrátiť na dve novovznikajúce všeobecné ambulancie pre ukrajinských utečencov v Zdravotnom stredisku na Rovniankovej ulici v bratislavskej Petržalke. Do konca apríla fungujú v pilotnej prevádzke, ešte bez zmlúv s poisťovňami. Tieto ambulancie budú poskytovať primárnu starostlivosť pre dospelých a pre deti, vrátane predpisovania liekov.

Ordinačné hodiny:

Pondelok 11.4. – 14:00-17:00 – všeobecný lekár pre dospelých

Utorok 12.4. – 14:00-17:00 – všeobecný lekár pre deti

Streda 13.4. – 14:00-17:00 – všeobecný lekár pre deti

Štvrtok 14.4. – neordinujeme

Utorok 19.4. – 14:00-17:00 – všeobecný lekár pre deti

Streda 20.4. – 14:00-17:00 – všeobecný lekár pre deti

Štvrtok 21.4. – 14:00-17:00 – všeobecný lekár pre dospelých

Piatok 22.4. – neordinujeme

Dospelým ukrajinským pacientom pomôžu aj dve kontaktné centrá pomoci pre utečencov z Ukrajiny v Univerzitnej nemocnici Bratislava, s ordinačnými hodinami počas pracovných dní 8:00-14:00:

Záchranná zdravotná služba

Telefón: 112 alebo 155

Záchranná zdravotná služba poskytuje neodkladnú prednemocničnú zdravotnú starostlivosť v kritických situáciách pri ohrození života alebo zdravia občanov.

Ambulantná pohotovostná služba

Ambulantná pohotovosť rieši akútne a náhle zmeny zdravotného stavu, ktoré bezprostredne neohrozujú život pacienta.

Ambulantná pohotovostná služba pre deti

Pracovný deň: od 16:00 do 22:00 hod.
Víkend a sviatky: od 7:00 do 22:00 hod.

Ambulantná pohotovostná služba pre dospelých

Pracovný deň: od 16:00 do 22:00 hod.
Víkend a sviatky: od 7:00 do 22:00 hod.

Zubné lekárstvo

Slovenská komora zubných lekárov aktualizuje zoznam zubných lekárov pripravených ošetrovať utečencov z Ukrajiny: https://www.skzl.sk/stomatologhelp/

Zubno-lekárska pohotovostná služba

Pracovný deň: od 17:30 do 24:00 hod.
Víkend a sviatky: od 11:00 do 23:00 hod.

Lieky

Lieky viazané na lekársky predpis môže predpísať ktorýkoľvek lekár, ak si ich pacient uhradí v plnej výške.

Lieky hradené zo zdravotného poistenia môže predpísať len zmluvný lekár, a to len v rozsahu pacientovho nároku (u tranzitujúcich utečencov len neodkladná starostlivosť, pri vybavenom statuse potrebná starostlivosť, a v prípade zamestnania sa a poistenia, plná zdravotná starostlivosť). Časť liekov je plne hradená zdravotnými poisťovňami, pri niektorých pacient platí spoluúčasť v podobe doplatku.

Onkológia

Pošlite mail na ukrajina@nou.sk, pripojte kópiu dokladu štatútu odídenca, a do slovenčiny preložené lekárske správy. Čakajte na ďalšie pokyny.

Ambulancia je v Národnom onkologickom ústave (Klenová 1) číslo dverí 144, v pondelok a štvrtok 13:00-14:30 (nou.sk)

alebo

Navštívte Onkologický ústav sv. Alžbety (Heydukova 10)ousa.sk.

HIV / AIDS

Kontaktujte Centrum pre liečbu HIV/AIDS: Nemocnica akademika L. Dérera, Limbová 5, poliklinika – poschodie, číslo dverí 205

Tel: 02/5954 2960, 02/5954 2951, 02/5954 2403

Psychiatria

Psychiatrická ambulancia Centra pre liečbu drogových závislostí v Bratislave poskytuje urgentnú psychiatrickú starostlivosť pre ľudí z Ukrajiny s asistenciou v ukrajinskom a ruskom jazyku.

Ambulancia funguje v dňoch pondelok – streda – piatok v čase od 11:00 do 13:00 h.

Požiadať o pomoc môžu všetci ľudia z Ukrajiny, ktorí to potrebujú. Ambulancia sa nachádza v Centre pre liečbu drogových závislostí, Hraničná 2

Kontakt: cpldz@cpldz.sk

Tel: 02 / 5341 7464

 

Zdroj: bratislavskykraj.sk

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.