Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Príspevok za ubytovanie odídenca

SÚBOR
Dátum: 03.04.2022
Autor: Mestská časť Vrakuňa
Príspevok za ubytovanie odídenca

Príspevok za ubytovanie odídenca si na mestskej časti môže uplatniť

  • Fyzická osoba ako oprávnená osoba, ktorá vlastní nehnuteľnosť slúžiacu na bývanie v jej územnom obvode, ktorá v nej poskytne bezodplatne ubytovanie odídencovi. Takéto ubytovanie musí spĺňať minimálne požiadavky na byty nižšieho štandardu podľa § 8 ods. 2 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia
  • Právnická osoba ako oprávnená osoba, ktorá poskytuje bezodplatne ubytovanie odídencovi v nebytovej budove slúžiacej na krátkodobé ubytovanie, ktoré vlastnia alebo spravujú, ak takéto ubytovanie neposkytuje na základe živnostenského oprávnenia. Takéto ubytovanie musí spĺňať minimálne požiadavky podľa § 9 ods. 1 a 2 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 259/2008 Z. z.

V zmysle §1 nariadenia vlády SR č.99/2022 o poskytovaní príspevku za ubytovanie odídenca, sa príspevok poskytuje vo výške

  1. a) 7 eur za jednu noc ubytovania odídenca ,ak ide o fyzickú osobu, ktorá dovŕšila vek 15 rokov,
  2. b) 3,50 eura za jednu noc ubytovania odídenca, ak ide o fyzickú osobu, ktorá nedovŕšila vek 15 rokov.

V zmysle §5 nariadenia vlády SR č.99/2022 o poskytovaní príspevku za ubytovanie odídenca, sa príspevok poskytuje najdlhšie do 30. júna 2022.

Pre uplatnenie príspevku za ubytovanie odídenca v nehnuteľnosti slúžiacej na bývanie, alebo v nebytovej budove slúžiacej na krátkodobé ubytovanie je oprávnená osoba povinná predložiť mestskej časti

  • originál zmluvu o poskytnutí ubytovania odídencovi, vrátane prílohy, ktorú tvorí Čestné vyhlásenie oprávnenej osoby k Zmluve o poskytnutí ubytovania odídencovi a kópia dokladu o tolerovanom pobyte na území Slovenskej republiky s označením „ODÍDENEC“
  • Následne je oprávnená osoba povinná do 5 pracovných dní po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom poskytla ubytovanie odídencovi predložiť mestskej časti výkaz oprávnenej osoby (fyzickej osoby alebo právnickej osoby) o výške príspevku za ubytovanie odídenca, ktorý okrem iného obsahuje aj počet nocí, počas ktorých bolo odídencovi skutočne poskytované ubytovanie

Právnická osoba ako oprávnená osoba, je tiež povinná pred začatím poskytovania ubytovania odídencom v nebytovej budove slúžiacej na krátkodobé ubytovanie oznámiť mestskej časti, v ktorej územnom obvode je takáto budova, celkovú ubytovaciu kapacitu nebytovej budovy slúžiacej na krátkodobé ubytovanie. Právnickej osobe sa poskytuje príspevok najviac za ubytovanie takého počtu odídencov, ktorý zodpovedá rozsahu oznámenej ubytovacej kapacity. Môže tak urobiť predložením “Oznámenia právnickej osoby o ubytovacej kapacite zariadenia“.

Každý odídenec, ktorému oprávnená osoba poskytuje ubytovanie, je od  apríla 2022 povinný raz za mesiac osobne oznámiť mestskej častiže mu oprávnená osoba poskytuje ubytovanie.  Za týmto účelom môže mestskej časti predložiť Oznámenie o poskytnutí ubytovania.

Ministerstvo vnútra SR poskytne (do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa príspevok poskytuje) mestskej časti príspevok uplatnený oprávnenými osobami za príslušný kalendárny mesiac. Mestská časť do 5 pracovných dní od prijatia sumy poukázanej ministerstvom, vyplatí jednotlivým oprávneným osobám ich príspevky.

Manuál na stiahnutie pre oprávnené osoby a obce k príspevku za ubytovanie odídenca

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Čestné vyhlásenie Veľkosť: 172 kB Formát: rtf Dátum: 3.4.2022
Zmluve o poskytnutí ubytovania odídencovi Veľkosť: 365 kB Formát: rtf Dátum: 3.4.2022
fyzickej osoby Veľkosť: 101 kB Formát: xls Dátum: 3.4.2022
právnickej osoby Veľkosť: 96.5 kB Formát: xls Dátum: 3.4.2022
Oznámenia právnickej osoby o ubytovacej kapacite zariadenia Veľkosť: 98.8 kB Formát: pdf Dátum: 3.4.2022
Oznámenie o poskytnutí ubytovania. Veľkosť: 144.1 kB Formát: pdf Dátum: 3.4.2022
Manuál na stiahnutie pre oprávnené osoby a obce k príspevku za ubytovanie odídenca Veľkosť: 230.4 kB Formát: pdf Dátum: 3.4.2022

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.